40 mm sportband i drakfrukt – S31 resultat hittades