40 mm sportband i drakfrukt – S65 resultat hittades