40 mm sportband i drakfrukt – S68 resultat hittades