40 mm sportband i drakfrukt – S72 resultat hittades