40 mm sportband i drakfrukt – S73 resultat hittades