40 mm sportband i drakfrukt – S61 resultat hittades