40 mm sportband i drakfrukt – S25 resultat hittades