40 mm sportband i drakfrukt – S28 resultat hittades