40 mm sportband i drakfrukt – S60 resultat hittades