40 mm sportband i drakfrukt – S62 resultat hittades