40 mm sportband i drakfrukt – S7 resultat hittades