40 mm sportband i drakfrukt – S152 resultat hittades