40 mm sportband i drakfrukt – S15 resultat hittades