40 mm sportband i drakfrukt – S35 resultat hittades