40 mm sportband i drakfrukt – S37 resultat hittades