40 mm sportband i drakfrukt – S55 resultat hittades