40 mm sportband i drakfrukt – S118 resultat hittades