40 mm sportband i drakfrukt – S113 resultat hittades