40 mm sportband i drakfrukt – S70 resultat hittades