40 mm sportband i drakfrukt – S75 resultat hittades