40 mm sportband i drakfrukt – S19 resultat hittades