40 mm sportband i drakfrukt – S76 resultat hittades