40 mm sportband i drakfrukt – S78 resultat hittades