40 mm sportband i drakfrukt – S44 resultat hittades