40 mm sportband i drakfrukt – S2 resultat hittades