40 mm sportband i drakfrukt – S9 resultat hittades