40 mm sportband i drakfrukt – S24 resultat hittades