40 mm sportband i drakfrukt – S33 resultat hittades