40 mm sportband i drakfrukt – S99 resultat hittades