40 mm sportband i drakfrukt – S11 resultat hittades