40 mm sportband i drakfrukt – S21 resultat hittades