40 mm sportband i drakfrukt – S53 resultat hittades