40 mm sportband i drakfrukt – S50 resultat hittades