40 mm sportband i drakfrukt – S3 resultat hittades