40 mm sportband i drakfrukt – S46 resultat hittades