40 mm sportband i drakfrukt – S10 resultat hittades