40 mm sportband i drakfrukt – S112 resultat hittades