40 mm sportband i drakfrukt – S40 resultat hittades