40 mm sportband i drakfrukt – S17 resultat hittades