40 mm sportband i drakfrukt – S13 resultat hittades