40 mm sportband i drakfrukt – S228 resultat hittades