40 mm sportband i drakfrukt – S245 resultat hittades