40 mm sportband i drakfrukt – S246 resultat hittades