40 mm sportband i drakfrukt – S227 resultat hittades