40 mm sportband i drakfrukt – S223 resultat hittades