40 mm sportband i drakfrukt – S172 resultat hittades