40 mm sportband i drakfrukt – S54 resultat hittades