40 mm sportband i drakfrukt – S69 resultat hittades