40 mm sportband i drakfrukt – S74 resultat hittades