40 mm sportband i drakfrukt – S182 resultat hittades